Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Јавне набавке

- Одлука НО ЈКП "Бадњево" о усвајању Програма пословања за 2017. годину

- Решење скупштине Општине Неготин о давању сагласности на Одлуку НО

   ЈКП "Бадњево" за програм пословања за 2017. годину

- Програм пословања ЈКП "Бадњево" за 2017. годину

- План радних јединица

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

_________________________________________________________________________

2016 година

I Квартал

    - Тромесечни извештај

    - Извештај о степену усклађености

II Квартал

    - Тромесечни извештај

    - Извештај о степену усклађености

    - Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

III Квартал

    - Тромесечни извештај

    - Извештај о степену усклађености

    - Одлука о усвајању извештаја

 - Програм пословања предузећа за 2016. годину

_________________________________________________________________________

2015 година

Решење о поништавању решења о давању сагласности на одлуку НО о утврђивању ценовника грејања од 08. 12. 2015.

Решење  o давању сагласности на  одлуку НО о усклађивању одлуке о утврђивању ценовника грејања са законом о ПДВ-у од 26. 12. 2015.

Решење  o давању сагласности на одлуку НО о утврђивању валуте плаћања обрачуна за период 01. 09. 2015.

Решење  o давању сагласности на одлуку НО о утврђивању ценовника грејања од 09. 01. 2015.

Предлог, план, анализе, обрачун цена

Одлука о утврђивању ценивника грејања

Одлука о утврђивању валуте плаћања обрачуна за период 01.09.2015.

Измена тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце

Закључак

Решење о давању сагласности на одлуку оутврђивању ценовника грејања

Решење о давању сагласности на одлуку НО усклађивању одлуке о утврђивању ценовника грејања са законом о ПДВ-у

Одлуку o усвајању финансијског извештаја за 2013 годину

Измена тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце

_________________________________________________________________________

2014 година

Извештај независног ревизора о обављеној ревизији

Извештај о рекламацијама VI

Извештај о рекламацијама V