Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ

       Воду у викенд насељу Бадњево до даљњег не користити за пиће!!!

     Због радова на дезинфекцији мреже вода се може користити искључиво као техничка!

  По одобрењу Завода за јавно здравље успоставиће се уобичајено снабдевање!!!

 

 ЈАВНИ ПОЗИВ

    Свим корисницима комуналне услуге испорука воде да на време заштите водомере (унутрашње инсталације) од мраза.

    Велики број водомера налази се у неадекватним склоништима, плитким или непокривеним шахтама што доводи до смрзавања и оштећења на самом мерном интструменту.

        Како би избегли (или бар ублажили) евентуалне застоје и неправилности диструбуције воде, позивамо потрошаче да водомере "утопле" тј. заштите пре почетак периода ниских температура.

Преко плитко постављених водомера, пожељно је постављање термоизолационог материјала (стиропор, даксе, слама и сл.). Не препоручује се умотавање у крпе или тканину. Исто Важи и за водомере који се налазе у подрумима, гаражама, двориштима и уопште местима која се слабо или никако не греју. 

Проверити водомерне шахтове и поклопце и санирати евентуална оштећења. Препоручује се и провера унутрашњих инсталација.

 

*******************************************************************

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПАРКИНГА - линк

 

 

 

 

Услед новонастале ситуације и препорука Владе РС и ЗЗЈЗ базен неће радити до даљњег

 

*** Начини пријаве  стања водомера ***

  

*************************************************************************

 ЈКП Бадњево Неготин обавештава кориснике својих услуга паркинг сервиса да се у тој делатности примењују нови услови

о којима се можете детаљније информисати у управи паркинг сервиса на зеленој пијаци у Неготину.

        Од 09.07.2018.године почиње наплата паркирања са повећаном контролом наплате.

        Примена је сходно Одлуци Надзорног одбора број 1936-05/2018-3 од 23.05.2018.године и Решењу Скупштине Општине Неготин

 број 380-6/2018-I/08 од 15.06.2018.године које је објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 19 од 22.06.2018.године.

     Закуп тезги:

    - Оглас 17-25.03.2020 - и Оглас 10-18.03.2020

 

        Колективни уговор 2020

 

     - Решење о давању сагласности на цене гробљанских услуга

     - Решење о давању сагласности на цене комуналних  услуга

     - Одлука о утврђивању цена комуналних услуга

     - Одлука о утврђивању цена гробљанских услуга

 

     - Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде

        Уговор о снабдевању топлотном енергијом

 

 


 


 

 

 

 

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

 

Обавештење корисницима услуга

 

Поштовани ,

испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (објављено у Сл.  листу СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). Завод за јавно здравље “Тимок” из  Зајечара, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лаб. ЈКП „Бадњево“.Увид у досадашње  Извештаје о испитивању воде можете извршити, у архиву лабораторије ЈКП „Бадњево“ .

Анализе воде

    - Извештај о испитивању број V 29642965296629672968 

 

2021 Програм пословања

Програм пословања за 2021 годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2021 годину

 

2020 Програм пословања

Програм пословања за 2020-ту годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2020-ту годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2020-ту годину

 

Први квартал 2020

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Други квартал 2020

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Трећи квартал 2020

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

 

 2019 Програм пословања

 

Програм пословања за 2019-ту годину

Обрасци уз програм пословања за 2019-ту годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2019-ту годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2019-ту годину

 

Извештај о реализацији програма пословања за 2019 годину

Први квартал 2019

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2019

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2019

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

 Четврти квартал 2019

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

2019 - Финансијски извештај са мишљењем ревизора

2019 - Одлука о усвајању ФИ 2019

 

 2018 Програм пословања

Прва измена и допуна програма пословања за 2018-у годину 

Одлука о усвајању прве измене и допуне програма пословања за 2018-у годину

Решење о давању сагласности на одлуку о усвајању прве измене и допуне програма пословања за 2018-у годину

Програм пословања за 2018-у годину

Биланс стања

Биланс успеха

Динамика запошљавања

Зараде , Извештај о токовима готовинеКредитна задуженостНакнаде

Планирана структура запосленихБиланс стања на дан 31.12.2018 , Биланс успеха на дан 31.12.2018средства за посебне наменеструктура запослених по секторима,

субвенције о приходима из буџетатрошкови запослених.

Одлука о усвајању програма пословања за 2018-у годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2018-у годину

Извештај о реализацији програма пословања за 2018 годину

Први квартал 2018

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Други квартал 2018

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Трећи квартал 2018

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 Четврти квартал 2018

- Обрасци извештаја и 2 

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

2017

Први квартал 2017

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Други квартал 2017

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Трећи квартал 2017

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Четврти квартал 2017

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 2017 Програм пословања

Прва измена и допуна програма пословања за 2017-у

Достава аката оснивачу

Одлука НО о усвајању

Решење оснивача

Програм пословања и финансијски план

Решење СО Неготин о давању сагласности на Програм пословања и фанансијки план за 2017 годину

 

2016

Програм пословања и финансијски план

Програм пословања и финансијски план - измена и допуна

Извештај о раду и финансијском пословању

 

2015