Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

      

 

А+А+ 

 

        ЈКП Бадњево Неготин обавештава кориснике својих услуга паркинг сервиса да се у тој делатности примењују нови услови

о којима се можете детаљније информисати у управи паркинг сервиса на зеленој пијаци у Неготину.

        Од 09.07.2018.године почиње наплата паркирања са повећаном контролом наплате.

        Примена је сходно Одлуци Надзорног одбора број 1936-05/2018-3 од 23.05.2018.године и Решењу Скупштине Општине Неготин

 број 380-6/2018-I/08 од 15.06.2018.године које је објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 19 од 22.06.2018.године.

       

 

 

        Колективни уговор

 

     - Решење о давању сагласности на цене гробљанских услуга

     - Решење о давању сагласности на цене комуналних  услуга

     - Одлука о утврђивању цена комуналних услуга

     - Одлука о утврђивању цена гробљанских услуга

 

     - Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде

        Уговор о снабдевању топлотном енергијом

 

 


 


 

 

2018

 

Обавештење корисницима услуга

 

Поштовани ,

испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (објављено у Сл.  листу СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). Завод за јавно здравље “Тимок” из  Зајечара, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лаб. ЈКП „Бадњево“.Увид у досадашње  Извештаје о испитивању воде можете извршити, у архиву лабораторије ЈКП „Бадњево“ .

- Анализе воде

    - Извештај о испитивању број V    2873, 2874, 2875, 2876, 2877 

    - Извештај о испитивању број V  - градски базен - 3314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм пословања за 2018-у годину

Биланс стања

Биланс успеха

Динамика запошљавања

Зараде , Извештај о токовима готовине, Кредитна задуженост, Накнаде

Планирана структура запослених, Биланс стања на дан 31.12.2018 , Биланс успеха на дан 31.12.2018, средства за посебне намене, структура запослених по секторима,

субвенције о приходима из буџета, трошкови запослених.

Одлука о усвајању програма пословања за 2018-у годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2018-у годину

2017

Програм пословања и финансијски план

Решење СО Неготин о давању сагласности на Програм пословања и фанансијки план за 2017 годину

 

2016

Програм пословања и финансијски план

Програм пословања и финансијски план - измена и допуна

Извештај о раду и финансијском пословању

 

2015