Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

БАДЊЕВО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА                             
    КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Добропољска 1

19300 Неготин

 

 Дежурни телефони

019/542-336

019/542-589

064/843-2641

 

Телефон за рекламације и информације

Бесплатан кориснички сервис 0800-019-013 за позиве са фиксних

мрежа свих оператера ,  радно време 08:00 - 14:00

ЈКП Бадњево Неготин по чл.82 Закона о заштити потрошача РС, има потписан уговор

са УГ Заштита потрошача Београд

 

Tелефон/факс: 019/542-012


Имејл: office@badnjevo.rs

ПИБ: 100776933

Матични број: 07263775

Oдговорно лице:  Далибор Ранђеловић

 

Радно време:

Понедељак – петак: 08.00 – 15.00 ч
Субота: 08.00 – 13.00 ч - благајна , паркинг сервис


 

Чланови Надзорног одбора:

- Драган Благојевић - Председник - Биографија

- Горан Пауновић - Члан - Биографија

- Горан Чеклановић - Члан - Биографија

 

Генерални директор ЈКП Бадњево Неготин

Далибор Ранђеловић 

 

Извршни директор за техничке послове

Слободан Видановић

 

Извршни директор за правно економске послове

Драган Мијуцић

Руководилац РЈ Водовод и канализација

Весна Живковић
019/542-589       

 

Руководилац РЈ Одржавање и Грејање

Слободан Крстић
019/542-336

019/3 545-502  

 

Руководилац РЈ Зеленило и чистоћа

Марјан Стојановић
019/548-248     

 

Руководилац РЈ Депонија и гробље

Синиша Мировић
019/542-336     

 

Руководилац РЈ Услуге

Марко Вучинић
019/549-460     

 

Служба рачуноводства (план и анализа)

Мића Карматраковић
019/541-756     

 

Служба  правних, кадровских и комерцијалних послова

Добривоје Јовановић
019/541-640 

 

Служба наплате и очитавања водомера

Дејан Радојевић
019/543-047

 

Пословни секретар

Сузана Милић
019/542-012 факс: 548-241 

 

Топлана "Борска"

019/543-114

Топлана "Вељка Влаховић"
019/3 541 416 

 

Контакт:      

Fields marked with * are required.

Мапа:

 

 

Четврто 

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

Одлука о праву на хаваријски обрачун воде за обрачунски период 

 

Обавештење корисницима услуга

 

Поштовани ,

испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (објављено у Сл.  листу СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). Завод за јавно здравље “Тимок” из  Зајечара, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лаб. ЈКП „Бадњево“.Увид у досадашње  Извештаје о испитивању воде можете извршити, у архиву лабораторије ЈКП „Бадњево“ .

Анализе воде

    - Извештај о испитивању воде

 

 2024 Програм пословања

Одлука НО о усвајању програма пословања

Решење о давању сагласности на програм пословања

 

 

2023 Програм пословања

Програм пословања 2023

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2023 годину

Решење о давању сагласаности на програм пословања за  2023 годину

 

Први квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Четврти квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

2022 Програм пословања

Програм пословања за 2022

I Измена програма пословања за 2022 годину

Одлука НО о усвајању I измене програма пословања

Решење СО о давању сагласности на  I измену програма пословања

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласаности на програм пословања за  2022 годину

 

I измена програма субвенција за 2022 годину

Одлука НО на I измену програма субвенција за 2022 годину

Решење Но на I измену програма субвенција за 2022 годину

 

 

Први квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Четврти квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

 

2021 Програм пословања

Програм пословања за 2021 годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2021 годину

Прва измена програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о првој измени програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на прву измени програма пословања за 2021 годину

Друга измена и допуна програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о другој измени и допуни програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину

Одлука НО на програм субвенција за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм субвенција за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину - Нови

Одлука Но о усвајању програма субвенција за 2021 годину - Нови

Решење о давању сагласности на програм субвенција - коришћење и распоређивање субвенција за 2021 годину

Први квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању