Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

БАДЊЕВО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА                             
    КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Добропољска 1

19300 Неготин

 

 Дежурни телефони

019/542-336

019/542-589

064/843-2641

 

Телефон за рекламације и информације

Бесплатан кориснички сервис 0800-019-013 за позиве са фиксних

мрежа свих оператера ,  радно време 08:00 - 14:00

 

Tелефон/факс: 019/542-012


Имејл: office@badnjevo.rs

ПИБ: 100776933

Матични број: 07263775

Oдговорно лице:  Драган Мијуцић

 

Радно време:

Понедељак – петак: 08.00 – 15.00 ч
Субота: 08.00 – 13.00 ч - благајна , паркинг сервис


 

Чланови Надзорног одбора:

- Драган Благојевић - Председник - Биографија

- Дејан Крстић - Члан - Биографија

- Горан Чеклановић - Члан - Биографија

 

Генерални директор ЈКП Бадњево Неготин

Драган Мијуцић - биографија

 

Извршни директор за техничке послове

Слободан Видановић

 

Извршни директор за правно економске послове

Драган Мијуцић

Руководилац РЈ Водовод и канализација

Весна Живковић
019/542-589     

 

Руководилац РЈ Грејање

Раде Марковић
019/3 545-502     

 

Руководилац РЈ Одржавање

Слободан Крстић
019/542-336     

 

Руководилац РЈ Зеленило и чистоћа

Синиша Мировић
019/548-248     

 

Руководилац РЈ Депонија и гробље

Марјан Стојановић
019/542-336     

 

Руководилац РЈ Услуге

Бранислав Ђуричић
019/549-460     

 

Служба рачуноводства (план и анализа)

Мића Карматраковић
019/541-756     

 

Служба  правних, кадровских и комерцијалних послова

Добривоје Јовановић
019/541-640 

 

Служба наплате

Дејан Радојевић
019/543-047

 

Пословни секретар

Теодора Јовић
019/542-012 факс: 548-241 

 

Топлана "Борска"

019/543-114

Топлана "Вељка Влаховић"
019/3 541 416 

 

Контакт:      

Fields marked with * are required.

Мапа:

2018

 

Обавештење корисницима услуга

 

Поштовани ,

испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (објављено у Сл.  листу СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). Завод за јавно здравље “Тимок” из  Зајечара, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лаб. ЈКП „Бадњево“.Увид у досадашње  Извештаје о испитивању воде можете извршити, у архиву лабораторије ЈКП „Бадњево“ .

- Анализе воде

    - Извештај о испитивању број V    3591, 3592, 3593, 3594, 3595

    - Извештај о испитивању број V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм пословања за 2018-у годину

Биланс стања

Биланс успеха

Динамика запошљавања

Зараде , Извештај о токовима готовине, Кредитна задуженост, Накнаде

Планирана структура запослених, Биланс стања на дан 31.12.2018 , Биланс успеха на дан 31.12.2018, средства за посебне намене, структура запослених по секторима,

субвенције о приходима из буџета, трошкови запослених.

Одлука о усвајању програма пословања за 2018-у годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2018-у годину

2017

Програм пословања и финансијски план

Решење СО Неготин о давању сагласности на Програм пословања и фанансијки план за 2017 годину

 

2016

Програм пословања и финансијски план

Програм пословања и финансијски план - измена и допуна

Извештај о раду и финансијском пословању

 

2015