Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Koнтакт

БАДЊЕВО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА                             
    КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Добропољска 1

19300 Неготин

 

Телефон за рекламације и информације

Бесплатан кориснички сервис 0800-019-013 за позиве са фиксних

мрежа свих оператера ,  радно време 08:00 - 14:00

 

Tелефон/факс: 019/542-012


Имејл: office@badnjevo.rs

ПИБ: 100776933

Матични број: 07263775

Oдговорно лице: Голуб  Рајић

 

Радно време:

Понедељак – петак: 07.00 – 15.00 ч
Субота: 08.00 – 13.00 ч - благајна , паркинг сервис


 

Чланови Надзорног одбора:

- Драган Благојевић - Председник - Биографија

- Дејан Крстић - Члан - Биографија

- Слободан Станковић - Члан - Биографија

 

Генерални директор ЈКП Бадњево Неготин

Голуб Рајић - Биографија

 

Извршни директор за техничке послове

Слободан Видановић

 

Извршни директор за правно економске послове

Драган Мијуцић

Руководилац РЈ Водовод и канализација

Слободан Станковић
019/542-589     

 

Руководилац РЈ Грејање

Раде Марковић
019/3 545-502     

 

Руководилац РЈ Одржавање

Слободан Крстић
019/542-336     

 

Руководилац РЈ Зеленило и чистоћа

Синиша Мировић
019/548-248     

 

Руководилац РЈ Депонија и гробље

Марјан Стојановић
019/542-336     

 

Руководилац РЈ Услуге

Бранислав Ђуричић
019/549-460     

 

Служба рачуноводства (план и анализа)

Снежана Буркић
019/541-756     

 

Служба  правних, кадровских и комерцијалних послова

Добривоје Јовановић
019/541-640 

 

Служба наплате

Дејан Радојевић
019/543-047

 

Пословни секретар

Теодора Јовић
019/542-012 факс: 548-241 

 

Топлана "Борска"

019/543-114

Топлана "Вељка Влаховић"
019/3 541 416 

 

Контакт:      

Fields marked with * are required.

Мапа:

- Одлука НО ЈКП "Бадњево" о усвајању Програма пословања за 2017. годину

- Решење скупштине Општине Неготин о давању сагласности на Одлуку НО

   ЈКП "Бадњево" за програм пословања за 2017. годину

- Програм пословања ЈКП "Бадњево" за 2017. годину

- План радних јединица

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

_________________________________________________________________________

2016 година

I Квартал

    - Тромесечни извештај

    - Извештај о степену усклађености

II Квартал

    - Тромесечни извештај

    - Извештај о степену усклађености

    - Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

III Квартал

    - Тромесечни извештај

    - Извештај о степену усклађености

    - Одлука о усвајању извештаја

 - Програм пословања предузећа за 2016. годину

_________________________________________________________________________

2015 година

Решење о поништавању решења о давању сагласности на одлуку НО о утврђивању ценовника грејања од 08. 12. 2015.

Решење  o давању сагласности на  одлуку НО о усклађивању одлуке о утврђивању ценовника грејања са законом о ПДВ-у од 26. 12. 2015.

Решење  o давању сагласности на одлуку НО о утврђивању валуте плаћања обрачуна за период 01. 09. 2015.

Решење  o давању сагласности на одлуку НО о утврђивању ценовника грејања од 09. 01. 2015.

Предлог, план, анализе, обрачун цена

Одлука о утврђивању ценивника грејања

Одлука о утврђивању валуте плаћања обрачуна за период 01.09.2015.

Измена тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце

Закључак

Решење о давању сагласности на одлуку оутврђивању ценовника грејања

Решење о давању сагласности на одлуку НО усклађивању одлуке о утврђивању ценовника грејања са законом о ПДВ-у

Одлуку o усвајању финансијског извештаја за 2013 годину

Измена тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце

_________________________________________________________________________

2014 година

Извештај независног ревизора о обављеној ревизији

Извештај о рекламацијама VI

Извештај о рекламацијама V