Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ценовници комуналних услуга  

 

Ценовник ЈКП Бадњево са изменама и допунама од 30.10.2020.

Одлука НО ЈКП Бадњево Број 324-05-2018-1 од 29.01.2018. године

Одлука НО ЈКП Бадњево Број 1038-05-2018-3-2 од 02.04.2018. године

Одлука НО ЈКП Бадњево Број 1431-05-2019-5 од 17.04.2019. године

Одлука НО ЈКП Бадњево Број 3051-05-2020-4 од 31.10.2020. године

 

***

 Одлука о утврђењу цене извижења смећа у сеоским месним заједницама

Решење о давању сагласности на одлуку о ценама извожења смећа у селима

***

Одлука НО ЈКП Бадњево о утврђењу валуте плаћања за 2020-2021 broj 2264-05-2020-3-2 od 27.08.2020.

Решење о давању сагласности на Одлуку о валути плаћања бр. 380-7-2020-I-07 od 03.11.2020.

Одлука о утврђивању ценовника грејања бр.3112-05/2018 од 31.08.2018

Решење о давању сагласности бр. 380-9/2018-I/07 од 09.11.2018 на Одлуку

бр. 3112-05/2018

Одлука о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела

бр. 3325-05/2018-6 од 24.09.2018

Решење о давању сагласности бр. 380-10/2018-I/07 од 09.11.2018 на Одлуку бр. 3325-05/2018-6 од 24.09.2018

***

Одлука о утврђивању цене грејања од 04.10.2016

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању ценовника грејања од 04.10.2016

Одлука о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксонг дела

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању валуте плаћања 

варијабилног и фиксонг дела по обрачунима за грејање

***

Одлука НО ЈКП Бадњево о утврђивању цена комуналних услуга бр. 2264-05-2020-2 od 27.08.2020.

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга бр. 380-6-2020-I-07 od 03.11.2020.

Одлука НО ЈКП "Бадњево" о утврђивању цена комуналних услуга

Решење Скупштине општине Неготин о давању сагласности на одлуку НО о утврђивању цена комуналних услуга

Одлука о праву на хаваријски обрачун воде

***

Одлука  о утврђивању цена гробљанских услуга 

 Решење Скупштине општине Неготин о давању сагласности на одлуку НО о утврђивању цена гробљанских услуга

***

Одлука о утврђивању цена паркинг сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

 

Одлука о праву на хаваријски обрачун воде за обрачунски период 

 

 

Обавештење корисницима услуга

 

Поштовани ,

испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (објављено у Сл.  листу СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). Завод за јавно здравље “Тимок” из  Зајечара, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лаб. ЈКП „Бадњево“.Увид у досадашње  Извештаје о испитивању воде можете извршити, у архиву лабораторије ЈКП „Бадњево“ .

Анализе воде

    - Извештај о испитивању воде

 

2021 Програм пословања

Програм пословања за 2021 годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2021 годину

Прва измена програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о првој измени програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на прву измени програма пословања за 2021 годину

Друга измена и допуна програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о другој измени и допуни програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину

Одлука НО на програм субвенција за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм субвенција за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину - Нови

Одлука Но о усвајању програма субвенција за 2021 годину - Нови

Решење о давању сагласности на програм субвенција - коришћење и распоређивање субвенција за 2021 годину

Први квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

2020 Програм пословања

Програм пословања за 2020-ту годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2020-ту годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2020-ту годину

 

Први квартал 2020

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Други квартал 2020

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Трећи квартал 2020

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

Четврти квартал 2020

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

 

 2019 Програм пословања

 

Програм пословања за 2019-ту годину

Обрасци уз програм пословања за 2019-ту годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2019-ту годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2019-ту годину

 

Извештај о реализацији програма пословања за 2019 годину

Први квартал 2019

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2019

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2019

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

 Четврти квартал 2019

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

2019 - Финансијски извештај са мишљењем ревизора

2019 - Одлука о усвајању ФИ 2019

 

 2018 Програм пословања

Прва измена и допуна програма пословања за 2018-у годину 

Одлука о усвајању прве измене и допуне програма пословања за 2018-у годину

Решење о давању сагласности на одлуку о усвајању прве измене и допуне програма пословања за 2018-у годину

Програм пословања за 2018-у годину

Биланс стања

Биланс успеха

Динамика запошљавања

Зараде , Извештај о токовима готовинеКредитна задуженостНакнаде

Планирана структура запосленихБиланс стања на дан 31.12.2018 , Биланс успеха на дан 31.12.2018средства за посебне наменеструктура запослених по секторима,

субвенције о приходима из буџетатрошкови запослених.

Одлука о усвајању програма пословања за 2018-у годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2018-у годину

Извештај о реализацији програма пословања за 2018 годину

Први квартал 2018

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Други квартал 2018

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Трећи квартал 2018

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 Четврти квартал 2018

- Обрасци извештаја и 2 

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

2017

Први квартал 2017

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Други квартал 2017

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Трећи квартал 2017

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

Четврти квартал 2017

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 2017 Програм пословања

Прва измена и допуна програма пословања за 2017-у

Достава аката оснивачу

Одлука НО о усвајању

Решење оснивача

Програм пословања и финансијски план

Решење СО Неготин о давању сагласности на Програм пословања и фанансијки план за 2017 годину

 

2016

Програм пословања и финансијски план

Програм пословања и финансијски план - измена и допуна

Извештај о раду и финансијском пословању

 

2015