Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ценовници комуналних услуга  

Ценовник комуналних услуга

Одлука о усвајању ценовника комуналних услуга

Одлука о допуни ценовника комуналних услуга

***

Одлука о утврђивању ценовника грејања бр.3112-05/2018 од 31.08.2018

Решење о давању сагласности бр. 380-9/2018-I/07 од 09.11.2018 на Одлуку

бр. 3112-05/2018

Одлука о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела

бр. 3325-05/2018-6 од 24.09.2018

Решење о давању сагласности бр. 380-10/2018-I/07 од 09.11.2018 на Одлуку бр. 3325-05/2018-6 од 24.09.2018

***

Одлука о утврђивању цене грејања од 04.10.2016

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању ценовника грејања од 04.10.2016

Одлука о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксонг дела

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању валуте плаћања 

варијабилног и фиксонг дела по обрачунима за грејање

***

Одлука НО ЈКП "Бадњево" о утврђивању цена комуналних услуга

Решење Скупштине општине Неготин о давању сагласности на одлуку НО о утврђивању цена комуналних услуга

Одлука о праву на хаваријски обрачун воде

***

Одлука  о утврђивању цена гробљанских услуга 

 Решење Скупштине општине Неготин о давању сагласности на одлуку НО о утврђивању цена гробљанских услуга

***

Одлука о утврђивању цена паркинг сервиса и решење о давању сагласности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242018

 

Обавештење корисницима услуга

 

Поштовани ,

испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (објављено у Сл.  листу СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). Завод за јавно здравље “Тимок” из  Зајечара, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лаб. ЈКП „Бадњево“.Увид у досадашње  Извештаје о испитивању воде можете извршити, у архиву лабораторије ЈКП „Бадњево“ .

- Анализе воде

    - Извештај о испитивању број V  4267, 4268, 4269, 4270, 4271

 2019 Програм пословања

Програм пословања за 2019-ту годину

Обрасци уз програм пословања за 2019-ту годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2019-ту годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2019-ту годину

 

Извештај о реализацији програма пословања за 2019 годину

Први квартал 2019

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2019

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 

 2018 Програм пословања

Прва измена и допуна програма пословања за 2018-у годину 

Одлука о усвајању прве измене и допуне програма пословања за 2018-у годину

Решење о давању сагласности на одлуку о усвајању прве измене и допуне програма пословања за 2018-у годину

Програм пословања за 2018-у годину

Биланс стања

Биланс успеха

Динамика запошљавања

Зараде , Извештај о токовима готовине, Кредитна задуженост, Накнаде

Планирана структура запослених, Биланс стања на дан 31.12.2018 , Биланс успеха на дан 31.12.2018, средства за посебне намене, структура запослених по секторима,

субвенције о приходима из буџета, трошкови запослених.

Одлука о усвајању програма пословања за 2018-у годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2018-у годину

Извештај о реализацији програма пословања за 2018 годину

Први квартал 2018

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

Други квартал 2018

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

Трећи квартал 2018

Обрасци извештаја

Образац 12 - реализација плана

Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

Одлука НО о усвајању

 Четврти квартал 2018

- Обрасци извештаја 1 и 2 

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

2017

Први квартал 2017

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

Други квартал 2017

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

Трећи квартал 2017

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

Четврти квартал 2017

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 2017 Програм пословања

Прва измена и допуна програма пословања за 2017-у

Достава аката оснивачу

Одлука НО о усвајању

Решење оснивача

Програм пословања и финансијски план

Решење СО Неготин о давању сагласности на Програм пословања и фанансијки план за 2017 годину

 

2016

Програм пословања и финансијски план

Програм пословања и финансијски план - измена и допуна

Извештај о раду и финансијском пословању

 

2015