Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ценовници комуналних услуга  

 

Ценовник ЈКП Бадњево Неготин 

Одлука о усвајању ценовника ЈКП Бадњево

***

 Одлука о утврђењу цене извижења смећа у сеоским месним заједницама

Решење о давању сагласности на одлуку о ценама извожења смећа у селима

***

Одлука НО ЈКП Бадњево о утврђењу валуте плаћања за 2020-2021 broj 2264-05-2020-3-2 od 27.08.2020.

Решење о давању сагласности на Одлуку о валути плаћања бр. 380-7-2020-I-07 od 03.11.2020.

Одлука о утврђивању ценовника грејања бр.3112-05/2018 од 31.08.2018

Решење о давању сагласности бр. 380-9/2018-I/07 од 09.11.2018 на Одлуку

бр. 3112-05/2018

Одлука о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела

бр. 3325-05/2018-6 од 24.09.2018

Решење о давању сагласности бр. 380-10/2018-I/07 од 09.11.2018 на Одлуку бр. 3325-05/2018-6 од 24.09.2018

***

Одлука о утврђивању цене грејања од 17.06.2022

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању ценовника грејања од

17.06.2022

Одлука о утврђивању цене грејања од 04.10.2016

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању ценовника грејања од 04.10.2016

Одлука о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксонг дела

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању валуте плаћања 

варијабилног и фиксонг дела по обрачунима за грејање

***

Одлука НО ЈКП Бадњево о утврђивању цена комуналних услуга бр. 1892-05/2022-3 од 17.06.2022.

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга бр. 380-3/2022-I-/07

од 19.08.2022.  

Одлука НО ЈКП Бадњево о утврђивању цена комуналних услуга бр. 2264-05-2020-2 od 27.08.2020.

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга бр. 380-6-2020-I-07 od 03.11.2020.

Одлука НО ЈКП "Бадњево" о утврђивању цена комуналних услуга

Решење Скупштине општине Неготин о давању сагласности на одлуку НО о утврђивању цена комуналних услуга

Одлука о праву на хаваријски обрачун воде

***

Одлука  о утврђивању цена гробљанских услуга 

 Решење Скупштине општине Неготин о давању сагласности на одлуку НО о утврђивању цена гробљанских услуга

***

Одлука о утврђивању цена паркинг сервиса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четврто 

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

Одлука о праву на хаваријски обрачун воде за обрачунски период 

 

Обавештење корисницима услуга

 

Поштовани ,

испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (објављено у Сл.  листу СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). Завод за јавно здравље “Тимок” из  Зајечара, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лаб. ЈКП „Бадњево“.Увид у досадашње  Извештаје о испитивању воде можете извршити, у архиву лабораторије ЈКП „Бадњево“ .

Анализе воде

    - Извештај о испитивању воде

 

 2024 Програм пословања

Одлука НО о усвајању програма пословања

Решење о давању сагласности на програм пословања

 

 

2023 Програм пословања

Програм пословања 2023

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2023 годину

Решење о давању сагласаности на програм пословања за  2023 годину

 

Први квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Четврти квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

2022 Програм пословања

Програм пословања за 2022

I Измена програма пословања за 2022 годину

Одлука НО о усвајању I измене програма пословања

Решење СО о давању сагласности на  I измену програма пословања

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласаности на програм пословања за  2022 годину

 

I измена програма субвенција за 2022 годину

Одлука НО на I измену програма субвенција за 2022 годину

Решење Но на I измену програма субвенција за 2022 годину

 

 

Први квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Четврти квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

 

2021 Програм пословања

Програм пословања за 2021 годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2021 годину

Прва измена програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о првој измени програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на прву измени програма пословања за 2021 годину

Друга измена и допуна програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о другој измени и допуни програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину

Одлука НО на програм субвенција за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм субвенција за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину - Нови

Одлука Но о усвајању програма субвенција за 2021 годину - Нови

Решење о давању сагласности на програм субвенција - коришћење и распоређивање субвенција за 2021 годину

Први квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању